Политика на поверителност

[vc_row][vc_column][vc_empty_space responsive_js_composer_custom_id=”responsive_js_composer_custom_css_549954342″][vc_column_text responsive_js_composer_custom_id=”responsive_js_composer_custom_css_1621713600″]Политика за поверителност на www.offertomix.com

Всяка лична информация, която предоставяте на настоящия Уебсайт, от която можете да бъдете идентифицирани, се съхранява сигурно и конфиденциално и се обработва справедливо и законно в съответствие с настоящата Политика за поверителност и Член 13/14 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните).

Настоящият Уебсайт предприема всички подходящи технически и организационни мерки за защита срещу неправомерно или незаконно обработване на личната Ви информация, включително криптиране на Вашата информация според приложимите отраслови стандарти.

По време на вашето посещение на Уебсайта можем да съберем определена лична информация, която е необходима за целите на доставката на Вашите стоки. Настоящият Уебсайт съхранява Вашата информация само толкова дълго, колкото е необходимо, за да обработи Вашата поръчка, да обработи всички приложими възстановявания на суми и да отговори на всички оплаквания / отзиви или да Ви предостави информация за промоции, за която сте се абонирали.

Когато регистрирате данните си на Уебсайта, имате възможност да се абонирате за бъдещи промоции и специални оферти. Можете да се отпишете от това по всяко време, като изпратите имейл на Притежателя.

Настоящият Уебсайт няма да прехвърля Вашата информация извън Европейското икономическо пространство („ЕИП”), освен ако не сте потребител, намиращ се извън ЕИП, като в този случай може да се наложи да прехвърли Вашата информация, за да достави Вашите стоки, да обработи плащания / възстановявания на суми или да Ви изпрати информация за промоции, за която сте се абонирали.

Уебсайтът може да разпознава предишни потребители, като използва бисквитки. Бисквитките персонализират посещенията Ви в Уебсайта, за да отговарят на Вашите индивидуални предпочитания. Можете да деактивирате Бисквитките, като коригирате Вашите интернет настройки.

Когато предоставяте Вашата информация на Уебсайта, Вие приемате рисковете, свързани с Интернет, и се съгласявате Уебсайтът да обработва Вашата информация в съответствие с настоящата Политика и няма да държите никой член на Уебсайта отговорен за загубата на Вашата информация, освен ако не е нарушил задължението си за полагане на дължима грижа към Вас.

Ако имате въпроси относно Вашите Лични данни, целите и страните, с които се споделят Данните, или като цяло относно настоящата Политика за поверителност, свържете се със Притежателя.

 

Притежател и Администратор на данни

Дружество

Имейл за контакт със Притежателя: [email protected]

 

Видове и използване на събраните данни

Личните данни могат да бъдат предоставени свободно от Потребителя или, в случай на Данни относно използването, да се събират автоматично при използване на настоящия Уебсайт.

Освен ако не е посочено друго, всички Данни, поискани от настоящия Уебсайт, са задължителни и непредставянето на тези Данни може да направи невъзможно за настоящия Уебсайт да предоставя своите услуги. В случаите, когато настоящият Уебсайт конкретно заявява, че някои Данни не са задължителни, Потребителите имат право да не предоставят тези Данни без от това да има последствия за наличността или функционирането на Услугата.

Потребители, които не са сигурни кои Лични данни са задължителни, могат да се свържат със Притежателя.

Всяко използване на бисквитки – или на други инструменти за проследяване – от настоящия Уебсайт или от собствениците на услуги на трети страни, използвани от настоящия Уебсайт, служи за целите на предоставяне на Услугата, изисквана от Потребителя, в допълнение към всички други цели, описани в настоящия документ и в Политиката относно бисквитките, ако има такава.

Потребителите са отговорни за всички Лични данни на трети страни, получени, публикувани или споделени чрез настоящия Уебсайт, и потвърждават, че имат съгласието на третата страна да предоставят Данните на Притежателя.

Видовете събрани данни са както следва: име и фамилия, телефонен номер, пълен адрес (град, пощенски код, улица, област) и имейл. Всички събрани данни се използват от Уебсайта, за да предоставя своите услуги, например да обработи Вашата поръчка, да обработи всички приложими възстановявания на суми и да отговори на всички оплаквания / отзиви или да Ви предостави информация за промоции, за която сте се абонирали.

 

Данните могат да се използват и за следните цели:

Търговия или промоции чрез имейл, SMS, Viber и други подобни доставчици на чат услуги, ремаркетинг и поведенческо таргетиране, директно изпращане по пощата и други промоции.

Свързване с Потребителя по телефон и имейл относно потвърждаване на данните, доставка на стоките, заявки за информация, котировки, рекламации, гаранции и връщане на стоки.

Анализи, извършвани от софтуер за анализи, използван от настоящия Уебсайт, за да анализира данни, да даде възможност на Притежателя да следи и анализира уеб трафика, да следи поведението на Потребителя, да проследява и изследва използването на настоящия Уебсайт и да изготвя отчети за неговите дейности.

 

Методи и място на обработване на данните

 

Методи на обработване

Притежателят предприема подходящи мерки за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп, разкриване, промяна или неразрешено унищожаване на Данните.

Обработването на Данните се извършва с помощта на компютри и/или ИТ-активирани инструменти, следвайки организационни процедури и методи, строго свързани с посочените цели. Освен за Притежателя, в някои случаи Данните могат да бъдат достъпни за определени видове отговорни лица, участващи в експлоатацията на настоящия Уебсайт (администриране, продажби, маркетинг, правни въпроси, системна администрация) или външни страни (като например третите страни доставчици на технически услуги, доставчици на поща, доставчици на хостинг, ИТ компании, комуникационни агенции) определени от Притежателя, ако е необходимо, за Обработващи данни. Актуализираният списък на тези страни може да бъде поискан от Притежателя по всяко време.

 

Правно основание за обработване

Притежателят може да обработва Лични данни, свързани с Потребителите, ако е приложимо едно от следните:

 • Потребителите са дали съгласието си за една или повече конкретни цели. Забележка: Съгласно някои законодателства на Притежателя може да бъде разрешено да обработва Лични данни, докато Потребителят не възрази срещу такова обработване („отказване”), без да се налага да разчита на съгласие или което и да било друго от следващите правни основания. Това обаче не е приложимо, когато обработването на Лични данни е предмет на европейското законодателство за защита на данните;
 • предоставянето на Данни е необходимо за изпълнение на споразумение с Потребителя и/или за каквито и да било преддоговорни задължения на същия;
 • обработването е необходимо за спазване на законово задължение, на което се подчинява Притежателят;
 • обработването е свързано със задача, която се извършва в името на обществен интерес или при упражняване на официална власт, предоставена на Притежателя;
 • обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от Притежателя или от трета страна.

Във всеки случай Притежателят с готовност ще помогне да се изясни конкретното правно основание, което се прилага за обработването, и по-специално дали предоставянето на Лични данни е законово или договорно изискване или изискване, необходимо за сключване на договор.

 

Място

Данните се обработват в оперативните офиси на Притежателя и на всички други места, където се намират страните, участващи в обработването.

В зависимост от местоположението на Потребителя, прехвърлянето на Данни може да включва прехвърляне на Данните на Потребителя в държава, различна от неговата собствена. За да научат повече за мястото на обработване на такива прехвърлени Данни, Потребителите могат да проверят раздела, съдържащ подробности за обработването на Лични данни.

Потребителите също така имат право да научат за правното основание на прехвърлянето на Данни в държава извън Европейския съюз или към която и да било международна организация, подчиняваща се на международното публично право или учредена от две или повече държави, като например ООН, както и за предприетите от Притежателя мерки за сигурност за защита на техните Данни.

Ако се случи такова прехвърляне, Потребителите могат да разберат повече, като проверят съответните раздели на настоящия документ или отправят запитване до Притежателя, използвайки информацията, предоставена в раздела за контакти.

 

Време на задържане

Личните данни се обработват и съхраняват толкова дълго, колкото се изисква от целта, за която са събрани.

Следователно:

 • Лични данни, събрани за цели, свързани с изпълнението на договор между Притежателя и Потребителя, се задържат до пълното изпълнение на такъв договор.
 • Лични данни, събрани за целите на законните интереси на Притежателя, се задържат толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на тези цели. Потребителите могат да намерят конкретна информация относно законните интереси, преследвани от Притежателя, в рамките на съответните раздели на настоящия документ или като се свържат с Притежателя.

На Притежателя може да бъде разрешено да задържа Лични данни за по-дълъг период, когато Потребителят е дал съгласие за такова обработване, стига такова съгласие да не бъде оттеглено. Освен това Притежателят може да бъде задължен да задържа Лични данни за по-дълъг период, когато това се изисква за изпълнение на правно задължение или по нареждане на орган.

След изтичане на периода на задържане, Личните данни се изтриват. Следователно правото на достъп, правото на изтриване, правото на поправяне и правото на преносимост на данните не могат да бъдат налагани след изтичане на периода на задържане.

 

Права на Потребителите

Потребителите могат да упражняват определени права по отношение на своите Данни, обработвани от Притежателя.

По-специално Потребителите имат право да правят следното:

 • Да оттеглят съгласието си по всяко време. Потребителите имат правото да оттеглят съгласието си, когато преди това са дали съгласието си за обработване на техните Лични данни. Потребителите могат да упражнят правото си, като изпратят имейл до Притежателя.
 • Да възразят срещу обработването на техните Данни. Потребителите имат правото да възразят срещу обработването на техните Данни, ако обработването се извършва на правно основание, различно от съгласие. Повече подробности са дадени в специалния раздел по-долу. Потребителите могат да упражнят правото си, като изпратят имейл до Притежателя.
 • Да получат достъп до своите Данни. Потребителите имат правото да научат дали Данните се обработват от Притежателя, да получат разкриване относно определени аспекти на обработването и да получат копие на Данните, подложени на обработване. Потребителите могат да упражнят правото си, като изпратят имейл до Притежателя.
 • Да проверяват и да търсят поправяне. Потребителите имат правото да проверяват верността на своите Данни и да изискват те да бъдат актуализирани или коригирани. Потребителите могат да упражнят правото си, като изпратят имейл до Притежателя.
 • Да ограничават обработването на техните Данни. Потребителите имат правото при определени обстоятелства да ограничават обработването на техните Данни. В този случай Притежателят няма да обработва техните Данни за каквато и да било цел, освен да ги съхранява. Потребителите могат да упражнят правото си, като изпратят имейл до Притежателя.
 • Да заличават или да премахват по друг начин своите Лични данни. Потребителите имат правото при определени обстоятелства да получат изтриване на техните Данни от страна на Притежателя. Потребителите могат да упражнят правото си, като изпратят имейл до Притежателя.
 • Да получават своите Данни и ги прехвърлят на друг администратор. Потребителите имат правото да получават своите Данни в структуриран, обичайно използван и машинно четим формат и, ако това е технически осъществимо, да ги прехвърлят на друг администратор без никакви пречки. Настоящата разпоредба е приложима, ако Данните се обработват с автоматизирани средства и ако обработването се основава на съгласието на Потребителя, на договор, по който Потребителят е страна, или на преддоговорни задължения на същия.
 • Да подават жалба. Потребителите имат правото да предявят иск пред компетентния орган за защита на данните.

 

Подробности относно правото на възражение срещу обработването

Когато Лични данни се обработват в името на обществен интерес, при упражняване на официална власт, предоставена на Притежателя, или за целите на законните интереси, преследвани от Притежателя, Потребителите могат да възразят срещу такова обработване, като предоставят основание, свързано с конкретната им ситуация, за да обосноват възражението.

Потребителите обаче трябва да знаят, че ако техните Лични данни се обработват за целите на директния маркетинг, те могат да възразят срещу това обработване по всяко време, без да трябва да предоставят каквато и да било обосновка. За да разберат дали Притежателят обработва Лични данни за целите на директния маркетинг, Потребителите могат да се обърнат към съответните раздели на настоящия документ.

 

Как да се упражняват тези права

Всички искания за упражняване на права на Потребител се изпращат на Притежателя чрез данните за контакт, предоставени в настоящия документ. Тези искания се подават безплатно и ще бъдат разглеждани от Притежателя възможно най-рано и винаги в рамките на един месец.

 

Политика относно Бисквитките

Настоящият Уебсайт използва Бисквитки.

Бисквитките се състоят от части от код, инсталирани в браузъра, които помагат на Притежателя при предоставяне на Услугата в съответствие с описаните цели. Някои от целите, за които са инсталирани Бисквитки, могат също така да изискват съгласието на Потребителя.

Когато инсталирането на Бисквитки се основава на съгласие, такова съгласие може да бъде свободно оттеглено по всяко време, следвайки указанията, предоставени в настоящия документ.

 

Технически Бисквитки и Бисквитки, обслужващи съвкупни статистически цели

 • Дейност, строго необходима за функционирането на Услугата

Настоящият Уебсайт използва Бисквитки, за да запази сесията на Потребителя и да извършва други дейности, които са строго необходими за експлоатацията на настоящия Уебсайт, например във връзка с разпределението на трафика.

 • Дейност по запазване на предпочитания, оптимизация и статистика

Настоящият Уебсайт използва Бисквитки, за да запази предпочитанията за сърфиране и да оптимизира сърфирането на Потребителя. Сред тези Бисквитки са например тези, използвани за определяне на езикови и валутни предпочитания или за управление на статистически данни на първи страни, използвани директно от Притежателя на сайта.

 

Как се предоставя или оттегля съгласие за инсталирането на Бисквитки

В допълнение към това, което е посочено в настоящия документ, Потребителят може да управлява предпочитанията за Бисквитки директно от собствения си браузър и да не позволява – например – трети страни да инсталират Бисквитки.

Чрез предпочитанията на браузъра също така е възможно да се изтриват Бисквитки, инсталирани в миналото, включително Бисквитките, които може да са запазили първоначалното съгласие за инсталиране на Бисквитки от настоящия Уебсайт.

Потребителите например могат да намерят информация за това как да управляват Бисквитките в най-често използваните браузъри на следните адреси: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari и Microsoft Internet Explorer.

По отношение на бисквитките, инсталирани от трети страни, Потребителите могат да управляват своите предпочитания и да оттеглят съгласието си, като кликнат върху съответния линк за отказ (ако е предоставен такъв), като използват средствата, предоставени в Политиката за поверителност на третата страна, или като се свържат с третата страна.

Независимо от горепосоченото, Притежателят посочва, че Потребителите могат да следват указанията, предоставени в инициативите, за които са дадени линкове, на EDAA (ЕС), Network Advertising Initiative (САЩ) и Digital Advertising Alliance (САЩ), DAAC (Канада), DDAI (Япония) или други подобни услуги. Подобни инициативи позволяват на Потребителите да избират своите предпочитания за проследяване за повечето рекламни инструменти. По този начин Притежателят препоръчва на Потребителите да се възползват от тези ресурси в допълнение към информацията, предоставена в настоящия документ.

 

Притежател и Администратор на данни

Дружество

Имейл за контакт със Притежателя: [email protected]

 

Тъй като инсталирането на Бисквитки на трети страни и други системи за проследяване чрез услугите, използвани в рамките на настоящия Уебсайт, не може да бъде технически контролирано от Притежателя, всички конкретни препратки към Бисквитки и системи за проследяване, инсталирани от трети страни, се считат за ориентировъчни. За да получи пълна информация, Потребителят учтиво се приканва да се консултира с Политиката за поверителност за съответните услуги на трети страни, изброени в настоящия документ.

Като се има предвид обективната сложност, свързана с идентифицирането на технологии, базирани на Бисквитки, Потребителите се приканват да се свържат с Притежателя, ако желаят да получат допълнителна информация за използването на Бисквитки от настоящия Уебсайт.

 

Допълнителна информация за събирането и обработването на Данни

 

Съдебно производство

Личните данни на Потребителя могат да бъдат използвани за правни цели от Притежателя в съда или по време на етапите, водещи до възможно съдебно производство, произтичащо от неправомерно използване на настоящия Уебсайт или свързаните с него Услуги.

Потребителят декларира, че му е известно, че Притежателят може да бъде задължен да разкрива лични данни при поискване от държавни органи.

 

Допълнителна информация за Личните данни на Потребителя

В допълнение към информацията, съдържаща се в настоящата Политика за поверителност, настоящият Уебсайт може да предоставя на Потребителя допълнителна и контекстуална информация относно конкретни Услуги или събирането и обработването на Лични данни при поискване.

 

Системни логове и поддръжка

За целите на експлоатацията и поддръжката, настоящият Уебсайт и всички услуги на трети страни могат да събират файлове, които записват взаимодействие с настоящия Уебсайт (Системни логове) или използват други Лични данни (като например IP адреса) за тази цел.

 

Информация, която не се съдържа в настоящата Политика

Повече подробности относно събирането или обработването на Лични данни могат да бъдат поискани от Притежателя по всяко време. Моля, вижте информацията за контакт в началото на настоящия документ.

 

Как се обработват исканията „Не проследявай”

Настоящият Уебсайт не поддържа искания „Не проследявай”.

За да определите дали които и да било услуги на трети страни, които той използва, спазват исканията „Не проследявай“, моля, прочетете техните политики за поверителност.

 

Промени в настоящата Политика за поверителност

Притежателят си запазва правото да променя настоящата Политика за поверителност по всяко време, като уведомява своите Потребители на тази страница и по възможност в рамките на настоящия Уебсайт и/или – доколкото е технически и правно осъществимо – изпращайки уведомление до Потребителите чрез каквато и да било информация за контакт, която е на разположение на Притежателя. Настоятелно се препоръчва тази страница да се проверява често, като се има предвид датата на последната промяна, посочена в долната част.

Ако промените засягат дейностите по обработване, извършвани въз основа на съгласието на Потребителя, Притежателят трябва да получи ново съгласие от Потребителя, когато се изисква такова.

 

Определения и правни препратки

 

Лични данни (или Данни)

Всяка информация, която пряко, косвено или във връзка с друга информация – включително личен идентификационен номер – позволява идентифицирането на физическо лице.

 

Данни относно използването

Информация, събирана автоматично чрез настоящия Уебсайт (или услуги на трети страни, използвани в настоящия Уебсайт), която може да включва: IP адресите или имената на домейните на компютрите, използвани от Потребителите, които използват настоящия Уебсайт, URI адресите (унифициран идентификатор на ресурс), време на заявката, използваният метод за подаване на заявката до сървъра, размера на файла, получен в отговор, числовия код, показващ статуса на отговора на сървъра (успешен резултат, грешка и т.н.), държавата на произход, характеристиките на браузъра и използваната от Потребителя операционна система, различните времеви данни за всяко посещение (като например времето, прекарано на всяка страница в рамките на Приложението), както и подробните данни относно пътеката, следвана в рамките на Приложението, със специална препратка към последователността на посетените страници, както и други параметри относно операционната система на устройството и/или ИТ средата на Потребителя.

 

Потребител

Физическото лице, използващо настоящия Уебсайт, което, ако не е посочено друго, съвпада със Субекта на данните.

 

Субект на данни

Физическото лице, за което се отнасят Личните данни.

 

Обработващ данни (или Надзорник на данни)

Физическото или юридическото лице, държавният орган, агенция или друг субект, който обработва Лични данни от името на Администратора, както е описано в настоящата Политика за поверителност.

 

Администратор на данни (или Притежател)

Физическото или юридическото лице, държавният орган, агенция или друг субект, който, сам или съвместно с други, определя целите и средствата на обработването на Лични данни, включително мерките за сигурност относно експлоатацията и използването на настоящия Уебсайт. Администраторът на данни, освен ако не е посочено друго, е Притежателят на настоящия Уебсайт.

 

Настоящият Уебсайт (или настоящото Приложение)

Средствата, чрез които се събират и обработват Личните данни на Потребителя.

 

Услуга

Услугата, предоставяна от настоящия Уебсайт, както е описано в съответните условия (ако има такива) и в настоящия Уебсайт/Приложение.

 

Европейски съюз (или ЕС)

Освен ако не е посочено друго, всички препратки към Европейския съюз, направени в рамките на настоящия документ, включват всички настоящи държави-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

 

Правна информация

Настоящата декларация за поверителност е изготвена въз основа на разпоредби на множество законодателства, включително Член 13/14 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните).

Настоящата Политика за поверителност се отнася единствено до настоящия Уебсайт, ако не е посочено друго в рамките на настоящия документ.

 

Последна актуализация: 09 май 2018 г.[/vc_column_text][vc_empty_space responsive_js_composer_custom_id=”responsive_js_composer_custom_css_141078765″][/vc_column][/vc_row]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük